هر جای دنیایی دلم اونجاست

هر جای دنیایی دلم اونجاست

من کعبمو دور تو می سازم

من پشت کردم به همه دنیا

تا رو به تو سجاده بندازم

هر روز حسم تازه تر می شه

غرق تو می شم بلکه دریاشم

بیزارم از اینکه تمام عمر

از روی عادت عاشقت باشم

گاهی پرستیدن عبادت نیست

با اینکه سر رو مهر می زاری

گاهی برای دیدن عشقت باید سر از رو مهر برداری

یک عمر هر دردی به من دادی

حس می کنم عین نیازم بود

جایی که افتادم به پای تو

زیباترین جای نمازم بود

خواننده.مهدی یراهی.هر جای دنیایی دلم اونجاست

/ 0 نظر / 4 بازدید