یکی هست

یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون می نویسم اون خوابه

نمی خوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بی تابه

یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه

یه نامه که خیسه پر از اشکه و کسی بازم اونو نمی خونه

یه روز همین جا توی اتاقم یه دفعه گفت داره می ره

چیزی نگفتم آخه نخواستم دلش رو غصه بگیره

گریه می کردم درو که می بست می دونستم که میمیرم

اون عزیزم بود نمی تونستم جلوی راهشو بگیرم

می ترسم یه روزی برسه که اونو نبینم بمیرم تنها

خدایا کمک کن نمی خوام بدونه دارم جون می کنم اینجا

سکوته اتاقو داره می شکنه تیک تاک ساعته رو دیوار

دوباره نمی خواد بشه باور من که دیگه نمی یاد انگار

خواننده:مرتضی پاشایی.یکی هست

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
glassy daughter

واقعا ثابت کردی هر چه از دل برآید بر دل نشیند[قلب]