نـمـیـری از یـادمـ‌ ـ ـ ـ

روز و شب حواسمو پَرت می کنم تا شاید یادم بره ندارمت

ذهنمو درگیر کارام می کنم،تا یه کم رهاشم از درد غمت

روز و شب حواسمو پرت می کنم،تاشاید یادم بره تنهایی رو

مـ ـن فقط به خوبیات فکر می کنم،شاید آسون کنه این جدایی رو

نمیری از یادم تـ ... ـو یه لحظه،دلِ خوش مـ ـن یه دروغ محضه

فراموشت نمی کنم نمی تونم،می بینمت یا نه نمی دونم

لحظه هام بی اختیار از تـ ... ـو پُره،مـ ـنو راحت نمیذاره دلهره

باور نداشتنت سخته برام،دست مـ ـن نیست گاهی وقتا گریه هام

عطرتـ ... ـوتوی نفسهامه هنوزبی تـ ... ـواماباتـ ... ـواَم هرشب وروز

مـ ـن زمستونم و مرداد نگاهم ، اینو فریاد می زنن هر دو چشام

خواننده.علی شوکت.نمیری از یادم

 

/ 105 نظر / 38 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دختر تنها

آرام می گیرم حتی به همین “صبر کن درست می شود” ها …

alireza

انتظار را سر میشکم و نبودت را به شمعدانی های کنار حوض کم میفروشم نمیدانم شاید کفشهایت را چپه پوشیده بودی که هر چه دنبالت می ایم دورتر میشوم

ناتیلوس

اگر مرهم شوی سراسر زخم میشوم درپناه ِ دستهای تو...

AMIN

دنیـــــا ، تنهایی های زیادی داره ؛ اما ، تنهاییِ مَــن دنیایی داره…

شکیبا

انتظار را سر میشکم و نبودت را به شمعدانی های کنار حوض کم میفروشم نمیدانم شاید کفشهایت را چپه پوشیده بودی که هر چه دنبالت می ایم دورتر میشوم

شکیبا

گول دنیا را مخور......!! ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند بره های این حوالی گرگ ها را میدرند سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها زنده ها هم آبروی مردگان را میبرند

دختر تنها

نــه هــوا ابـریـسـت، نـه بـارانـی مـی بـارد. پـس بـهـانـه ی دلـم بـرای ایـن هـمـه سـنگیـنـی چـیـسـت...!

دختر تنها

زنـــدگی بهانه استـــ من هوا را به امید همنفسی با تو تنفس می کنم

دختر تنها

شده ام سنگ صبور روزگــار تلخ . . . دارد تمام غم های دیرینه اش را یک جا به خودم میدهد !!

دختر تنها

سرمای نبودنت بدتر از سرمای زمستان است ، به لرزه انداخته چهار ستون دلم را