کولاک

نرفته یادتو هنوزم از سرم

نمی تونم من از تو ساده بگذرم

گام تا آخرم با چشمای ترم

گذشتی از من و نکردی باورم

می شد که یک کمی.می شد که یک دمی.می شد که لحظه ای بگی که یک کمی یک دمی به فکرمی

بیا با اون نگات.بیا با خنده هات سکوت و بشکنو بگو منم دوست دارم می مونم باهات

نرو بمون تویی تمومه باورم

نگاه تو شده امید آخرم

قسم به عشقمون به لب رسیده جون

نرو باهام بمون نکن چشامو خون

علی اصحابی.کولاک 

/ 0 نظر / 2 بازدید