پایان بی آغاز

یکـــی بود ... یکـــی نبود ...

یکــــــی بود یکــــــی نبود فقط همیـــــن

دنیـــــا بی تابـــــی این فاصلـــه هـاست

این سکوت شیشه ای شکستنی ست

پل بین منـــــو تـــ ... ــو فقط صــــداست

مثل آینـــــه هـــــــای کوچیــــــک و بزرگ

هرکــــــی اندازه ی اســــــم خودشــــــه

به شب یکـــــــی شدن نمـــــــی رســه

تا گرفتـــــــــار طلســـــــــم خودشــــــــه

مـ ـن به دنیای تـ ... ـو محتاجمو تـ ... ـو

واســــه این شاخـــه ی افتاده به مــ ــن

یکــــــــی دست مـــــــا رو بایـد بگیـــــره

برســــــونه به شب یکــــــــــی شـــــدن

پشت شیشــــــه های بارونی و خیـس

رنگ خوشبختـــــی و خنده دیدنیـــست

اگه دستــــای مـ ـنـــو تـ ... ـو پــل بشه

جنس این فاصلـــــه ها رسیدنیـــــست

خواننده.فریدون آسرایی.یکی بودیکی نبود

+ نوشته شده در ۱۳٩۱/۱/۱٦ ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ توسط off daughter نظرات ()