چشـــــــــــای من دنبالتــــــــه دلم هنوز تو فـــــکرته

میـــــــــخوام بگم دوســـــــــت دارم هنوز صدامو یادته

میــــــــــخوام بفهمی حالمو خودت بیای سراغــــــمو

دلـــــــــــــــــم میخواد بهم بگی سوال بــــــی جوابمو

گفتـــــــــــــی نمیدونی چطور همیشه عاشق بمونی

بازم تلاشتـــــــــو بکن این دفعه شایـــــد بتونــــــــی

هــــــــــــــوس نـــــــبوده بیــــــــــن مــا تهمت ناروا نزن

خودم بهت پس می دادم دلی که می سپردی به من

خواننده.مرتضی پاشایی.چشمای من